Atzinums

Projekta ID
22-TA-2628
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
06.03.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Attiecībā uz Finanšu ministrijas izteikto priekšlikumu, proti, par lūgumu papildināt anotāciju ar informāciju par Mobilizācijas likuma un attiecīgi arī Ministru kabineta noteikumu projekta normu kā speciālā regulējuma attiecībā pret Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu piemērošanu attiecībā uz pirmās nepieciešamības preču, proti, valsts kustamās mantas, atsavināšanu (izsniegšanu) iedzīvotājiem valsts apdraudējuma gadījumā, Ekonomikas ministrija izziņā norāda, ka: "Ekonomikas ministrija konkrētajā gadījumā nav ietvērusi anotācijā norādi par speciālo regulējumu galvenokārt dēļ papildus apsvēruma, ka ne visas Mobilizācijas likuma un Noteikumu projekta normas būs speciālas tiesību normas attiecībā pret Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma normām. Tādējādi, lai novērstu eventuālus pārpratumus Noteikumu projekta piemērošanā, Ekonomikas ministrija attiecīgu atsauci anotācijā nav izveidojusi". 
Atkārtoti aicinām skaidrot, kuras Mobilizācijas likuma un Noteikumu projekta normas nav speciālās tiesību normas attiecībā pret Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma normām. 
Piedāvātā redakcija
-
2.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Aicinām precizēt punkta redakciju.
Piedāvātā redakcija
Ekonomikas ministrijai sagatavot un ekonomikas ministram līdz 2024. gada 31. maijam iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā izvērtējumu vai priekšlikumus par grozījumiem tiesību aktos, kas varētu paredzēt, ka Ministru kabinets nosaka gadījumus, kuros pirmās nepieciešamības preces var izmantot citiem mērķiem, ievērojot likuma "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" 70. panta trešajā daļā noteikto.