Atzinums

Projekta ID
22-TA-210
Atzinuma sniedzējs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Atzinums iesniegts
06.04.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
2.1. Valsts izšķirošā ietekmē esošu kapitālsabiedrību pārvaldības politikas dokumenta izstrādes kārtību atbilstoši politiskajam ciklam, nosakot pārvaldības politikas dokumenta satura veidošanas principus - konkrētus pārvaldības aspektus, kas tajā jāietver.
Iebildums
Saskaņā ar Konceptuālajā ziņojumā norādīto, Politiskais cikls šī ziņojuma kontekstā ir saistīts ar valdības darbības periodu, kur valdības politiku nosaka Valdības rīcības plāns. Ievērojot minēto, lūdzam skaidrot Konceptuālajā ziņojumā, kādā būs ietekme uz kapitālsabiedrības darbību, ja kapitālsabiedrību darbības dokumentus jāpieskaņo politiskajām ciklam. Vai kapitālsabiedrības darbību nav jānodala no politikas?
Piedāvātā redakcija
-
2.
Konceptuālā ziņojuma projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt konceptuālajā ziņojumā iekļauto informāciju, vai kapitālsabiedrības tiks iedalītas pēc "ieņēmumu avota" (21.lpp) vai  5.attēlā norādītas iekļaušanās vispārējā valdības sektorā.  Vienlaikus lūdzam sniegt skaidrojumu, kāds ieguvums ir no kapitālsabiedrību iedalījuma.
Ievērojot minēto, lūdzam precizēt arī Rīkojuma projekta 2.2.apakšpunktu.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Rīkojuma projekts
2. Pārresoru koordinācijas centram sagatavot izmaiņas Kapitālsabiedrību pārvaldības likumā, ieviešot:
Priekšlikums
Lūdzam norādīt pareizu Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma nosaukumu.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Rīkojuma projekts
3.1. Vadlīnijas, kas nosaka metodiku optimālas kapitāla struktūras noteikšanai dažādās kapitālsabiedrību grupās, lai nodrošinātu grupai atbilstošu mērķu izvirzīšanu - pēc attiecīgu grozījumu Kapitālsabiedrību pārvaldības likumā pieņemšanas par valsts izšķirošā ietekmē esošu kapitālsabiedrību iedalījumu grupās.
Priekšlikums
Lūdzam norādīt pareizu Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma nosaukumu.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Rīkojuma projekts
3.2. Izmaiņas valsts kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģiju izstrādes un darbības rezultātu izvērtēšanas vadlīnijās - pēc attiecīgu grozījumu Kapitālsabiedrību pārvaldības likumā pieņemšana.
Priekšlikums

Lūdzam norādīt pareizu Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma nosaukumu.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Konceptuālā ziņojuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam konceptuālajā ziņojumā lietot vienādus saīsinājumus, piemēram, PKC, VPIL. Jo tekstā tiek izmantoti, gan saīsinājumu, gan pilni nosaukumi.
Piedāvātā redakcija
-