Atzinums

Projekta ID
21-TA-439
Atzinuma sniedzējs
Finanšu izlūkošanas dienests
Atzinums iesniegts
05.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Par rīkojuma projektu “Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 7. jūnija rīkojumā Nr. 281 “Par Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteju” un tā pavadošajiem dokumentiem

Finanšu izlūkošanas dienests ir izskatījis rīkojuma projektu “Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 7. jūnija rīkojumā Nr. 281 "Par Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteju" (turpmāk – Rīkojuma projekts), tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma projektu (turpmāk – anotācija), kā arī  Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un informē, ka atbilstoši kompetencei saskaņo Rīkojuma projektu.
Papildus Finanšu izlūkošanas dienests izsaka priekšlikumu anotācijas sadaļā “Problēmas apraksts” attiecībā uz Finanšu izlūkošanas dienestu ietvert atsevišķu pamatojumu, norādot, ka Finanšu izlūkošanas dienesta pārstāvja struktūrvienība, amats, vārds un uzvārds nav izpaužami publiski. Uzsverams, ka saskaņā ar grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (pieņemti 2021. gada 15. jūnijā) anotācijā noteikto tieši Finanšu izlūkošanas dienesta pamatdarbības jomā nodarbinātā struktūrvienība un tā amats norāda uz ierobežotu pieejamību arī nodarbinātā datiem (vārds un uzvārds).
 
Piedāvātā redakcija
Finanšu izlūkošanas dienesta darbinieka struktūrvienība, amats un vārds, uzvārds nav publiskojami.