Atzinums

Projekta ID
22-TA-3062
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
18.10.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Nepieciešams precizēt anotācijas 1.3.apakšsadaļas punktā “Pašreizējā situācija” norādīto, ka MK 23.07.2021. rīkojuma Nr.517 “Par humānās palīdzības sniegšanu Lietuvai” 5.punkts attiecas uz 2022.gadu, ņemot vērā, ka atbilstoši minētajam rīkojumam tas attiecās uz 2021.gadu, un paskaidrojot, kāpēc finansējums tiek pieprasīts 2022.gadam
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Ņemot vērā, ka atbilstoši Finanšu ministrijas 07.09.2022. rīkojumam Nr.525 “Par līdzekļu piešķiršanu” no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Veselības ministrijai (Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam) piešķirts finansējums 44 986 euro apmērā, lai segtu izdevumus par humānās palīdzības sniegšanā Lietuvai izlietoto valsts materiālo rezervju (segu) atjaunošanu, tad attiecīgi aizpildāms anotācijas 3.sadaļas 2.ailes “2022.saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam” 1. un 2.punkts un 1.1. un 2.1.apakšpunkts, attiecīgi papildinot arī anotācijas 3.sadaļas 6.punktu.
Piedāvātā redakcija
-