Atzinums

Projekta ID
24-TA-709
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
03.04.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ņemot vērā, ka atbilstoši informatīvā ziņojuma projekta 3.sadaļai “Pasākumi un to finanšu ietekme” saskaņā ar Labklājības ministrijas veiktajiem aprēķiniem iekļauto iespējamo risinājumu īstenošana ir saistīta ar papildu valsts budžeta līdzekļu nepieciešamību, uzskatām, ka jautājums par politikas izmaiņām, kas rada negatīvu ietekmi uz valsts budžetu, ir saistāms ar valsts budžeta plānošanas procesu un jautājums par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu skatāms Ministru kabinetā likumprojekta par valsts budžetu kārtējam gadam un vidēja termiņa budžeta ietvaru sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts budžeta iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām, Labklājības ministrijai iesniedzot attiecīgu pieteikumu prioritārajam pasākumam. Līdz ar to attiecīgi papildināms informatīvā ziņojuma projekts.
 
Piedāvātā redakcija
-