Atzinums

Projekta ID
21-TA-1406
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
26.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
MK rīkojuma projekta 1.punkts paredz piešķirt Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) finansējumu 397 211 euro apmērā gultu izveidei un atbilstošu medicīnisko iekārtu un papildaprīkojuma iegādei, kā arī skābekļa pievades vai izveides sistēmu uzlabošanai. Anotācijas 1.sadaļas “Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība” 1.1.apakšsadaļas “Pamatojums” punktā “Apraksts” norādīts, ka MK rīkojuma projekts izstrādāts atbilstoši informatīvajam ziņojumam  “Par papildu slimnīcu kapacitātes celšanu Covid-19 pacientu ārstēšanas nodrošināšanai” (2021.gada 23.novembra protokols Nr.76 40.§). Ņemot vērā minēto, precizējams MK rīkojuma projekta 1.punkts, salāgojot to ar MK 23.11.2021. sēdes protokola Nr.76 40.§ 5.punktu, kas paredz finansējumu papildus izvērsto gultu aprīkošanai un atbilstošam materiāltehniskajam nodrošinājumam, kā arī skābekļa pievades vai izveides sistēmas uzlabošanai.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.2. Mērķis
Priekšlikums
Lūdzam anotācijas 1.sadaļas “Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība” 1.2.apakšsadaļas “Mērķis” punktā “Mērķa apraksts” aiz vārda “uzlabošanu” svītrot vārdu “uzlabošanu”.
 
Piedāvātā redakcija
-