Atzinums

Projekta ID
21-TA-860
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Pašvaldību savienība
Atzinums iesniegts
03.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums
Latvijas Pašvaldību savienība uztur iepriekš izteiktos iebildumus, jo tie nav izvērtēti pēc būtības 
Piedāvātā redakcija
LPS uztur iepriekš izteiktos iebildumus 
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam Anotācija precizēt un dot skkaidrojumu tekstam , kas norāda, ka  pašvaldības ir informētas par savā pašvaldības teritorijā esošo situāciju un vajadzībām, kā rezultātā ir spējīgas pieņemt informētākus lēmumus par savā teritorijā esošo autoceļu uzturēšanu un prioritātēm.Lūdzam Anotācijā pamatot  un fiksēt finanšu avotus, kas nodrošinātu valsts vietējo autoceļu uzturēšanu pašvaldībās labākā līmenī neka līdz šim to ir izdarījusi valsts
Piedāvātā redakcija
Anotācijā norādīts, ka nepieciešams risināt jautājumu par valsts vietējo autoceļu nodošanu pašvaldībām, kas pieejamos nepietiekamos finanšu līdzekļus var izlietot racionālāk un atbilstošāk, ņemot vērā, ka pašvaldības ir spējīgas pieņemt informētākus lēmumus par savā teritorijā esošo autoceļu uzturēšanu un prioritātēm. Spriežot pēc Anotācijas tiek atzīts , ka valsts līdz šim finanšu līdzekļus līdz šim ir izlietojusi neatbilstoši
3.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Precizēt Anotācijā sadaļu par līdzfinansējumu , pārņemot valsts vietējos autoceļus
 
Piedāvātā redakcija
Anotācijā jānorāda pamatojums, kāpec finansējums , pārņemot valsts vietējos autoceļus tiek saglabāts tikai 5. gadus. Pašlaik nav nekadu prognožu, ka Finanšu ministriju būtu gatava mainīt vidēja termiņa finanšu ietvaru pašvaldību mērķdotāciju aprēkinā LPS norāda, ka Anotācija jāfiksē sekojošais
1.Vienkāršojama procedūra valsts autoceļu pārņemšanai. Jānodrošina vienāda pieeja valstij un pašvaldībām nododot autoceļus. Valsts līdzfinansējuma apjoms valsts vietējo autoceļu pārņemšanā nedrīkst būt mazāks par esošo finansējuma apjomu konkrētajam posmam.
2.Nododot valsts vietējos ceļus valdījumā vai īpašumā pašvaldībām,   jāpievieno autoceļu tehniskā stāvokļa izvērtējums, kas raksturo  faktisko finansiālo  ieguldījumu  autoceļu atjaunošanā  pēdējo 10 - 15 gadu laikā. Ja tiek konstatēts, ka nav veikts nepieciešamais uzturēšanas darbu  kopums, atbilstoši attiecīgajai autoceļa drošai un kvalitatīvajai ekspluatācijai un nestspējai, jāizstrādā papildus algoritms finansējuma palielināšanai.