Atzinums

Projekta ID
21-TA-34
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Pašvaldību savienība
Atzinums iesniegts
03.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) papildus jau iepriekš nosūtītajam atzinumam nosūta iebildumus attiecībā par grozījumiem likumprojekta 30. panta pirmajā daļā. Jaunā 30.panta redakcija paredz, ka turpmāk pasažieru pārvadājumus ar autobusu drīkstēs veikt tikai, ja pārvadātājs valsts SIA “Autotransporta direkcija” būs saņēmis speciālo atļauju (licenci) pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusu atbilstoši regulas Nr. 1071/2009 3. panta prasībām, jo ar grozījumiem no likuma izslēgtas valstspilsētas tiesības izsniegt pašvaldības speciālo atļauju (licenci) pārvadājumiem attiecīgās valstspilsētas administratīvās teritorijas robežās un noteikt kārtību, kādā izsniedzamas, anulējamas vai uz laiku apturamas speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes attiecībā uz autotransporta līdzekļiem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem valstspilsētas administratīvās teritorijas robežās.
LPS uzskata, ka šādi grozījumi nav pamatoti, jo līdz šim valsts pilsētas izsniedza licences un pašvaldības kā kapitāldaļu turētājas un sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtītājs stingri seko pakalpojuma izmaksām.

Vēršam uzmanību, uz to,  ka ar Grozījumiem ieviestā kārtība, kas paredz, ka turpmāk valstspilsētu visiem autobusiem visos maršrutos (arī tajos, kas neiziet ārpus pilsētu administratīvās teritorijas) būs jāsaņem licences kartītes valsts SIA “Autotransporta direkcija” nav pamatota arī tādēļ, ka jaunā kārtība ir pretrunā ar pašreizējo regulējumu attiecībā uz sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā. Proti, atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumu “Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā” 21.punktam pilsētas nozīmes maršrutu tīklu vai tā grozījumus apstiprina valstspilsētas pašvaldība un iesniedz valsts SIA “Autotransporta direkcija” informācijai.

 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Grozījumu anotācijā nav norādīts  argumentēts pamatojums, nav vērtēta situācija, ka  valstspilsētu pašvaldības  ir ne tikai pasūtītājs, bet arī pārvadātāja kapitālsabiedrības kapitāldaļu turētājs. Nav izvērtēts, vai valsts SIA “Autotransporta direkcija” būs nepieciešams lielāks resursu patēriņš, lai izsniegtu nepieciešamās licences kartītes.
 
Piedāvātā redakcija
-