Atzinums

Projekta ID
21-TA-976
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Pašvaldību savienība
Atzinums iesniegts
28.10.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Iebildums
LPS iebildē (Izziņas 22.punkts) tiek  aicināts sniegt viedokli uz virkni problēmjautājumiem saistībā ar likumprojektā plānotajām kompenetenču izmaiņām. LPS patiešām  ir saņēmusi detalizētu PVD viedokli (17.10.2022) par iepriekšminēto un izziņā teikts, ka "papildināta anotācija un un e-pastā nosūtīts skaidrojums." Vienlaikus iepazīstoties ar precizēto anotāciju secināms, ka anotācija saistībā ar iepriekšminēto ir papildināta pavisam nedaudz.
Ņemot vērā anotācijas nozīmi likumprojekta tālākajā gaitā, tai skaitā  jo sevišķi likuma piemērošanas gaitā, aicinām vēl papildināt anotāciju, ietverot tajā vismaz daļēji to informāciju, kas ir PVD 17.10.2022 vēstulē LPS. Tāpat aicinām arī izziņā pie Zemkopības ministrijas viedokļa ietvert daļu no PVD paustā viedokļa.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Priekšlikums
Atbilstoši izziņas 28.punktā ietvertajai TM iebildei par to, ka sākonējā projekta anotācijā norādīts: " Vienīgais iespējamais alternatīvais risinājums, lai nenoteiktu dalīto kompetenci  administratīvā pārkāpuma procesā, būtu nodrošināt PVD darbu arī nakts stundās un brīvdienās", TM tālāk norāda, ka tas nebūt nav vienīgais risinājums, aprakstot vēl citu alternatīvu.
Zemkopības ministrija ir precizējusi anotāciju atbilstoši TM paustajam sadaļā "Risinājuma apraksts", ietverot šo alternatīvu.
Tomēr papildinājums anotācijā nav pilnībā precīzs, jo  ZM norāda  ka "vienīgais iespējamais risinājums ir noteikt kompetentās iestādes, kas par likuma..." 
Aicinām precizēt, ka tas ir "viens no iespējamajiem risinājumiem." Pretējā gadījumā ZM sākotnējais anotācijā ietvertais teksts ir zināmā pretrunā ar precizēto.
Piedāvātā redakcija
-