Atzinums

Projekta ID
21-TA-438
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
28.10.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam sadaļā "Risinājuma apraksts" precizēt norādīto 13.1.1.1. pasākuma valsts budžeta finansējuma daļu atbilstoši veiktajiem precizējumiem noteikumu projektā.
Piedāvātā redakcija
Risinājuma apraksts
1. ERAF virssaistību finansējumus tiek aizstāts ar React-EU finansējumu.
Noteikumu projektā tiek precizēts, ka virssaistību finansējums tiek aizstāts ar React-EU finansējumu, sadalot React-EU finansējumu atbilstoši 13.1.1. specifiskajam atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē” 13.1.1.1.pasākumam “MVU izveide un attīstība”, ko veido ERAF finansējums 21 250 000 euro apmērā un valsts budžeta finansējums 3 750 001 euro apmērā.
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam precizēt noteikumu projekta nosaukumu, papildinot to ar 13.1.1. specifiskā atbalsta mērķi “Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē” 13.1.1.1. pasākumu "MVU izveide un attīstība".
Piedāvātā redakcija
Noteikumi par finanšu instrumentu un fondu fonda īstenošanas kārtību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" pasākumu, 3.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu" pasākumu un 13.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē” 13.1.1.1. pasākuma "MVU izveide un attīstība" ieviešanai