Atzinums

Projekta ID
21-TA-1289
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
15.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Atbilstoši anotācijas 3.sadaļas “Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem” 6.punktā  norādītajam finansiālā ietekme par jaunizveidoto vienoto kompensējamo zāļu sarakstu reto slimību pacientiem izriet no noteikumu projekta 1.1., 1.2., 1.3., 1.8., 1.9., 1.12., 1.14., 1.17.apakšpunktiem.
Noradām, ka noteikumu projekta 1.12.apakšpunkts, kas paredz svītrot MK 31.10.2006 noteikumu Nr.899 “Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība”  (turpmāk – noteikumi Nr.899) 60.punktu, un noteikuma projekta 1.14.apakšpunkts, kas paredz precizēt redakciju noteikumu Nr.899 62.2 punktam, neskar iepriekš minēto pasākumu, savukārt noteikumu projekta 1.10.apakšpunkts, kas paredz precizēt redakciju noteikumu Nr.899 55.punktam, 1.18.apakšpunkts, kas paredz precizēt redakciju noteikumu Nr.899 71.2.apakšpunktam, un 1.38.apakšpunkts, kas paredz papildināt noteikumus Nr.899 ar 144.punktu, skar iepriekš minēto pasākumu. Līdz ar to precizējams anotācijas 3.sadaļas 6.punkts un attiecīgi anotācijas 1.3.sadaļas “Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi” apakšadaļā “Risinājuma apraksts” norādītā informācija.

 
Piedāvātā redakcija
-