Atzinums

Projekta ID
21-TA-441
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
06.10.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
1. Ministru kabineta 2015.gada 22.septembra noteikumi Nr.537 “Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā” nosaka kārtību, kādā nodokļu maksātājus un nodokļu maksātāju struktūrvienības, kas nav jāreģistrē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, reģistrē Valsts ieņēmumu dienestā, kā arī Valsts ieņēmumu dienestā iesniedzamos dokumentus.
Saskaņā ar minēto noteikumu 2.punktu nodokļu maksātājus un nodokļu maksātāju struktūrvienības reģistrē Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā (turpmāk – nodokļu maksātāju reģistrs), kas ir Nodokļu informācijas sistēmas sastāvdaļa. Tās pārzinis un turētājs ir Valsts ieņēmumu dienests.
Ievērojot noteikto, lūdzam noteikumu projekta 5.punktā ietvertajā 23.1 punktā aizstāt vārdus “Valsts ieņēmumu dienestā” ar vārdiem “Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā”.
2. Ministru kabineta 2015.gada 22.septembra noteikumi Nr.537 “Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā” nosaka kārtību, kādā nodokļu maksātājus un nodokļu maksātāju struktūrvienības, kas nav jāreģistrē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, reģistrē Valsts ieņēmumu dienestā, kā arī Valsts ieņēmumu dienestā iesniedzamos dokumentus.
Saskaņā ar minēto noteikumu 2.punktu nodokļu maksātājus un nodokļu maksātāju struktūrvienības reģistrē Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā (turpmāk – nodokļu maksātāju reģistrs), kas ir Nodokļu informācijas sistēmas sastāvdaļa. Tās pārzinis un turētājs ir Valsts ieņēmumu dienests.
Ievērojot noteikto, lūdzam noteikumu projekta 8.punktā ietvertajā 36.3.apakšpunktā aizstāt vārdus “Valsts ieņēmumu dienesta” ar vārdiem “Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistra”.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
Iebildums
Ievērojot iebildumu par noteikumu projekta 5. un 8.punktā ietvertajiem grozījumiem, lūdzam atbilstoši precizēt anotāciju attiecībā uz nodokļu maksatāju reģistrāciju vai izslēgšanu no Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistra.
Piedāvātā redakcija
-