Atzinums

Projekta ID
22-TA-1476
Atzinuma sniedzējs
Izglītības un zinātnes ministrija
Atzinums iesniegts
18.07.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam precizēt rindkopu attiecībā uz IZM sniegto priekšlikumu.  
Aicinām precizēt terminoloģiju, svītrojot vārdu “bērnadārzs” aizstājot ar vārdiem "pirmsskolas izglītības iestāde".

 
Piedāvātā redakcija
Noteikumu Nr.172 2.pielikuma 1.punktā ir minētas izglītības iestādes uz kurām attiecas uztura normas. Atbilstoši IZM sniegtajam priekšlikumam, tika veikti labojumi Noteikumu Nr.172 2.pielikuma 1.punktā, papildinot punkta ievaddaļu ar speciālajām izglītības iestādēm, kuras līdz šim nebija atsevišķi izdalītas. Tāpat šajā punktā iekļautajā tabulā tika svītroti vārdi "vispārējās vidējās izglītības iestādēs", ņemot vērā, ka 5.-9.klašu izglītību var nodrošināt arī vispārējās pamata izglītības iestādes. Vienlaikus, ievērojot, ka visas izglītības iestādes, uz kurām attiecināmas tabulā minētās uztura normas, uzskaitītas 2. pielikuma ievaddaļā, tabulas tekstā tās atkārtoti vairs netiek uzskaitītas, bet ir  norāde uz attiecīgo klašu vai kursu izglītojamiem. 
 
2.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 13. marta noteikumos Nr. 172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem"" (turpmāk – projekts) 2.punkts nosaka, ka projekts stājas spēkā ar 2023.gada 1.janvāri.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Izglītības un zinātnes ministrijas ieskatā nepieciešams precizēt anotācijas 3. punktu "Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem", dzēšot informāciju par projekta ietekmi uz valsts un pašvaldību budžetu par 2022.gadu.
Piedāvātā redakcija
-