Atzinums

Projekta ID
21-TA-381
Atzinuma sniedzējs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Atzinums iesniegts
27.10.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija neiebilst pret Noteikumu projekta tālāku virzību, bet Valsts pārvaldes pakalpojumu attīstības departamenta vārdā izsaka šādus priekšlikumus:
Izvērtēt vai A6 un A7 jautājumos minētie piemēri ir atbilstoši?
Vai B. jautājumu bloks par e-komerciju nebūtu papildināms ar vietņu piemēriem preču pasūtīšanai ēdienu piegādei no restorāniem vai citiem ēdināšanas uzņēmumiem, veikaliem vai ēdienu komplektu tirgotājiem?
Vai D4.jautājuma a. atbilžu variants nozīmē 12 mēnešus ieskaitot?
E.jautājumu bloka "robota" definīcijā drukas kļūda vārdā "noteiktus".
Skaidrot kāpēc uz E1.jautājuma tvērumu neattiecas "3D printeri"?
Vai E3.jautājuma formulējumā domāts "ietekmēja neizmantot" vai arī nav korekts filtra formulējums pirms jautājuma (attiecīgi ja abas E1. atbildes ir "nē")?
Piedāvātā redakcija
Skatīt attiecīgi A6, A7, B bloka, D4, E bloka, E3 jautājumu redakcijas atbilstoši priekšlikumiem
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija neiebilst pret Noteikumu projekta tālāku virzību, bet Valsts pārvaldes pakalpojumu attīstības departamenta vārdā izsaka šādus priekšlikumus:
Veidlapas iesniegšanas datumā norādīts "2017.gads", acīmredzot domāts 2022.gads?
Pārskatīt vai C10.jautājuma piemēri ir atbilstoši, pietiekami un korekti atspoguļo atbilžu variantus.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija neiebilst pret Noteikumu projekta tālāku virzību, bet Valsts pārvaldes pakalpojumu attīstības departamenta vārdā izsaka šādus priekšlikumus:
Vai B3.jautājuma b un d atbilžu varianti pārklāj cittautiešu auditorijā populārus piemērus (piemēram, telegram utt.)?
Vai B3.jautājuma h. atbilžu varianti ir korekti?
Vai B3.jautājuma s. atbilžu variants iekļauj tādas platformas kā ss.com?
Vai C5.jautājuma e. atbilžu variantu var redcēt uz vienu iemeslu?
Vai C8.jautājuma e. atbilžu variantā domātas tikai viedtālrunis un planšetdators vai arī jebkura ierīce (kā D.blokā)?
Vai D4.jautājuma būtība iekļauj preču iegādi ar ss.com vai tamlīdzīgi?
Kā D5.jautājuma kontekstā interpretēt situācijas, kurās pēdējo 3 mēnešu laikā abonomenti turpinās / ir aktīvi?
D8. jautājumā ierosinām papildināt ar piemēru "bezrindas.lv"
Vai E1. un E2. un E4. jautājuma tvērumā būs iespējams saprast vai respondents vispār apzinās, ka lietu interneta elementi darbojas, piemēram, internetam pieslēgti elektrības skaitītāji (E1), bezvada interneta iebūvētība privātajā auto (E4) utt.?
 
Piedāvātā redakcija
B5.jautājuma a. atbilžu variantā nesakrīt galotnes.
Kā arī skatīt citus ierosinājumus atbilstoši priekšlikumiem.
4.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Pie jautājuma D4. Lūdzam papildināt piemēru sarakstu iekļaujot tajā www.ss.lv, pašlaik (Piemēram, eBay, Facebook Marketplace u.c.)
Pie jautājuma F2. Lūdzam precizēt  otro atbildes variantu “Cietā diska īpašības (atmiņas apjoms, ātrums), procesora ātrums” aizstājot to ar “Tehniskie parametri tālruņa atmiņa, procesora ātrums, kameras izšķirtspēja u.c.”.
 
Piedāvātā redakcija
Pie jautājuma D4. Lūdzam papildināt piemēru sarakstu iekļaujot tajā www.ss.lv - (Piemēram, eBay, Facebook Marketplace, ss.lv u.c.)
Pie jautājuma F2. Lūdzam precizēt  otro atbildes variantu izsakot to šādā redakcijā “Tehniskie parametri tālruņa atmiņa, procesora ātrums, kameras izšķirtspēja u.c.”.