Atzinums

Projekta ID
22-TA-2237
Atzinuma sniedzējs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Atzinums iesniegts
17.08.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Plānošanas dokumenta konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam norādīt projekta iznākuma rādītājus atbilstoši saskaņotajai projekta detalizētā apraksta versijai (VARAM 22.06.2022. vēstule Nr.11-2/4574) , jo iztrūkst iznākuma rādītājs "Atjaunota teksta dokumentu digitalizācijas infrastruktūra (komplekts)". 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Lūdzam norādīt detalizētus aprēķinus, uz kuriem balstīta uzturēšanas izmaksu palielināšana. 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
4.2. Cita informācija
Priekšlikums
Aicinām pievienot pamatojumu, kas nosaka aktivitāšu pārcelšanu no projekta "Kultūras mantojuma satura digitalizācija" 1.kārta uz projektu "Kultūras mantojuma satura digitalizācija (2. kārta).
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību
Priekšlikums
Ņemot vērā projekta "Kultūras mantojuma satura digitalizācija (2. kārta)" tvērumu, aicinām norādīt "Jā".
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību
Priekšlikums
Ņemot vērā projekta "Kultūras mantojuma satura digitalizācija (2. kārta)" tvērumu, aicinām norādīt "Jā".
Piedāvātā redakcija
-