Atzinums

Projekta ID
22-TA-2935
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
18.10.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Priekšlikums
Ja ar projekta iesniegumu netiks iesniegta projekta izmaksu un ieguvumu analīze, tad arī nevarēs pārliecināties par projekta sociālekonomisko pamatotību. Priekšlikums atstāt to, ka izmaksu un ieguvumu analīze ir jāveic arī šiem projektiem.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.1. Pamatojums
Priekšlikums
Lūdzam papildināt anotācijas 1.sadaļas "Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība" 1.1.apakšsadaļas apakšnodaļu "Apraksts" ar vārdiem "Ministru kabineta 2020. gada 10.marta noteikumos Nr.130" pēc vārda "grozījumi".
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam skaidrot, kā tik nodrošināts dubultfinansējuma neiestāšanās riks, ņemot vērā anotācijas 1.sadaļas 1.3.apakšsadaļas apakšnodaļas "Risinājuma apraksts" 1.rindkopā minēto vairāku finansējumu piesaisti.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam aizstāt anotācijas 1.sadaļas "Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība" 1.3.apakšsadaļas apakšnodaļas "Risinājuma apraksts" 1.rindkopā vārdus "Eiropas Savienības fondu" ar vārdiem "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda".
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam pārskatīt Ministru kabineta (MK) noteikumu projetka 12.punkta pēdējo teikumu, to formulējot plašāk un aptverot visus potenciālos subjektus, uz kuriem šo noteikumu kontekstā varētu būt attiecināms publisko iepirkumu tiesiskais regulējums. Vēršam uzmanību, ka pašreizējā redakcijā ir atsuce tikai uz preču piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējem.
Ņemot vērā iepriekš minēto, aicinām teikumu formulēt līdzīgi kā MK noteikumu projekta anotācijā, attiecīgi nosakot, ka iepirkumus projektu īstenošanas vajadzībām veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci neierobežojošu procedūru.
Piedāvātā redakcija
-