Atzinums

Projekta ID
23-TA-2123
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
23.02.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lai viennozīmīgi būtu skaidrs, ka Komisijas regulas Nr. 2023/2831 1.panta 2.punktā minētais nodalīšanas pienākums ir attiecināms uz darbībām neatbalstāmajās nozarēs, lūdzam noteikumu 47.1.punktu precizēt, piemēram, šādā redakcijā:
  
Piedāvātā redakcija
47.1. de minimis atbalstu piešķir, ievērojot regulas Nr. 2023/2831 1. panta 1. punkta a), b), c) un d) apakšpunktā minētos nozaru ierobežojumus un regulas Nr. 2023/2831 1. panta 1. punkta e) un f) apakšpunktā minētos darbības ierobežojumus. Ja komersants vienlaikus darbojas vienā vai vairākās nozarēs vai veic citas darbības sfērās, kas neietilpst Komisijas regulas Nr. 2023/2831 darbības jomā, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. ​2023/2831 1. panta 2. punktu, lai darbības nozarēs, kuras ir izslēgtas no šīs regulas darbības jomas, negūtu labumu no de minimis atbalsta, ko piešķir saskaņā ar šo regulu;