Atzinums

Projekta ID
22-TA-210
Atzinuma sniedzējs
Konkurences padome
Atzinums iesniegts
10.06.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Konceptuālā ziņojuma projekts
Priekšlikums
KP atbalsta PKC ziņojuma 4.1. sadaļā norādīto, ka arī attiecībā uz neatsavināmām VKS būtu nosakāms pienākums veikt “publiskas personas kapitālsabiedrības stratēģiskās attīstības izvērtēšanu”, kas cita starpā ietvertu arī pilna spektra līdzdalības tiesiskā pamata un ekonomiskās darbības izvērtējumu atbilstoši VPIL 88.panta otrās daļas noteikumiem. KP ieskatā plānotā neatsavināmo VKS pārvērtēšana ļautu gan valstij kā kapitāla daļu turētājam, gan pašām VKS pārliecināties, ka to darbība (it īpaši papildpakalpojumi) ir atbilstoši VPIL 88. panta pirmās daļas priekšnoteikumiem. 
KP piekrīt PKC izdarītajiem secinājumiem, ka “atsevišķas VKS vienlaikus pārvalda valsts drošībai un attīstībai stratēģi svarīgus aktīvus un sniedz pakalpojumus tirgus nepilnības apstākļos, tomēr tirgus situācija ir dinamiska, tādēļ arī kapitālsabiedrībām, kuras ir noteiktas par neatsavināmām kapitālsabiedrībām, periodiski vēlams izvērtēt atbilstību VPIL 88.panta pirmās daļas nosacījumiem, iekļaujot visu to darbības aspektu vērtējumu. Pastāv iespēja, ka mainīgos tirgus apstākļos vērtējuma rezultātā var tikt konstatēts, ka neatsavināmai VKS nav pamata saglabāt līdzdalību meitas uzņēmumos vai turpināt noteiktus darbības virzienus, vai ir vēlams veikt darbības konkurences neitralitātes nodrošināšanai. Tāpat iespējama ir situācija, kur, ņemot vērā nozares politikas dokumentos iezīmētos virzienus, valsts kapitāla daļu turētājs konstatēs VKS iespējas uzsākt papildu virzienus, kas sekmētu tajā ieguldītā valsts kapitāla lietderīgāku izmantošanu vai sekmētu sabiedrības vajadzību apmierināšanu veidā, kādā līdz pārvērtēšanai VKS to nav darījusi.”
 
Piedāvātā redakcija
-