Atzinums

Projekta ID
21-TA-1612
Atzinuma sniedzējs
Pārresoru koordinācijas centrs
Atzinums iesniegts
16.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Saskaņā ar Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likuma 7.panta 10.daļu sabiedriskais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis ienākumus no saimnieciskās darbības, kā arī peļņu izmanto sabiedriskā pasūtījuma izpildei. Sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa peļņa netiek izmaksāta dividendēs.

Papildus tam, atbilstoši Komerclikuma 161.panta ceturtajai daļai un Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 34.panta otrajai daļai dividendes nedrīkst noteikt, aprēķināt un izmaksāt, ja sabiedrības pašu kapitāls ir mazāks par pamatkapitālu, ņemot vērā to, ka ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezervi šim mērķim nedrīkst izmantot. VSIA “Latvijas Radio” Pašu kapitāls 2020.gada 31.decembrī bija 5 359 929 EUR, tai skaitā Daļu kapitāls (pamatkapitāls) 1 854 685 EUR, bet Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 3 875 051 EUR.  

Pārresoru koordinācijas centra ieskatā, no iepriekš minētā izriet, ka VSIA “Latvijas Radio” nedrīkst aprēķināt dividendes, tādejādi nav nepieciešams pieņemt Ministru  kabineta rīkojumu par dividendēs izmaksājamās peļņas daļas samazināšanu.
 
Piedāvātā redakcija
-