Atzinums

Projekta ID
23-TA-3006
Atzinuma sniedzējs
Konkurences padome
Atzinums iesniegts
19.01.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Priekšlikums
Konkurences padome (turpmāk – KP) ir izvērtējusi Grozījumus Kredītiestāžu likumā (23-TA-3006, turpmāk – Likumprojekts) un pret izvēlēto risinājumu skaidrās naudas pieejamības nodrošināšanai konceptuāli neiebilst. Vienlaikus KP norāda, ka bankomātu pieejamības nosacījumu noteikšana normatīvi, kas ir plānots kā ilgtermiņa risinājums pretstatā iepriekš noslēgtajam kredītiestāžu sadarbības memorandam, nozīmīgajām kredītiestādēm var radīt stimulu sadarboties ekonomiski racionāla un arī Likumprojekta prasības izpildoša bankomātu tīkla izveidē. Līdz ar to šāda veida koordinācija kredītiestāžu starpā var skart arī konkurences tiesību darbības jomu un paredzēt KP iesaisti. Tomēr, ņemot vērā arī to, ka kredītiestādes var izvēlēties Likumprojektā noteiktos kritērijus izpildīt individuāli, kas nozīmē, ka Likumprojekta prasību izpilde nav obligāti atkarīga no KP iesaistes un lēmumiem, KP atbalsta Likumprojekta turpmāku virzību. KP pauž gatavību nepieciešamības gadījumā piedalīties savstarpējās konsultācijās starp Latvijas Finanšu nozares asociāciju, Latvijas Banku un Finanšu ministriju par konkurences tiesībām atbilstošākā kredītiestāžu sadarbības mehānisma izstrādi.
Piedāvātā redakcija
-