Atzinums

Projekta ID
21-TA-164
Atzinuma sniedzējs
Valsts kanceleja
Atzinums iesniegts
09.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Uzturam spēkā iepriekš izteikto iebildumu par pārceļamo amatu klasifikācijas saglabāšanu. Informējam, ka neatbalstām ziņojumā norādīto amatu klasifikācijas saglabāšanu četrām terminētajām amata vietām, kuras plānots pārdalīt no Latvijas valsts simtgades biroja uz Nacionālo kultūras centru. Vēršam uzmanību, ka mainoties amatā veicamajām funkcijām amati ir atkārtoti jāskaņo ar Valsts kanceleju un jāklasificē atbilstoši aktuālajā amata aprakstā turpmāk veicamajām funkcijām. Līdz ar ko atkārtoti lūdzam precizēt Informatīvo ziņojumu.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Neatbalstām protokollēmuma 3.punktu, kas paredz, ka no Kultūras ministrijas uz Latvijas Nacionālo kultūras centru tiks pārdalītas četras uz laiku izveidotās Latvijas valsts simtgades biroja amata vietas jauna uzdevuma nodrošināšanai pastāvīgi, nepalielinot kopējo Kultūras ministrijas amata vietu skaitu.
Ņemot vērā to, ka 2021.gada 31.decembrī Latvijas valsts simtgades programma oficiāli noslēdzas, darbu beigs Latvijas valsts simtgades birojs, attiecīgi arī ir izbeidzamas darba tiesiskās attiecības ar darbiniekiem terminētajās amata vietās, kas izveidotas uz simtgades programmas īstenošanas laiku. Tādējādi terminētās amata vietas, ir likvidējamas un nav pamata to pārcelšanai un pārveidošanai par programmas „Latvijas skolas soma” īstenošanai paredzētām pastāvīgām amata vietām, ņemot vērā arī, ka valsts budžeta finansējums šai programmai šobrīd ir piešķirts tikai trim turpmākajiem gadiem.
Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas š.g. 1.decembra sēdē lemtajam (protokols Nr. 192) Valsts kancelejai līdz 2022.gada 5.janvārim ir jāiesniedz grafiks turpmākajiem trim gadiem kā tiks nodrošināts publiskajā sektorā nodarbināto skaits, sasniedzot OECD vidējo rādītāju. Līdz ar ko nodarbināto skaita samazināšana publiskajā sektorā ir aktuāla, īpaši ņemot vērā, ka kopumā mazinās nodarbināto skaits valstī. Tas nozīmē, ka ir vēl nepieciešamas papildus diskusijas ar ministrijām kā nodrošināt nodarbināto skaita samazinājumu, optimizējot esošos resursus (iespējams arī funkcijas). Pie minētās situācijas, nemazinot nodarbināto skaitu publiskajā sektorā tā īpatsvars no kopējiem valstī nodarbinātajiem tikai pieaugs. Jau šobrīd LV minētais rādītājs ir lielāks nekā vidēji OECD.
Atzīmējam, ka Kultūras ministrijas resorā uz š.g. 31.oktobri bija 131 vakants amats. Līdz ar ko uzskatām, ka funkcija ir nodrošināma resora vakanto amata vietu ietvaros, veicot vakanto amata vietu pārdali resora ietvaros un nepalielinot nodarbināto skaitu valsts pārvaldē.
 
Piedāvātā redakcija
-