Atzinums

Projekta ID
22-TA-246
Atzinuma sniedzējs
Valsts kanceleja
Atzinums iesniegts
14.04.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Valsts kanceleja informē, ka izprot esošā jautājuma aktualitāti. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka  Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisija (SPIRK) Valsts kancelejai vairākkārt norādījusi, ka nav pieļaujams amata vietu pieaugums publiskajā sektorā, īpaši ņemot vērā, ka kopumā mazinās nodarbināto skaits valstī. SPIRK lūdz, turpmāk, pirms uzsākt jaunu amata vietu skaita palielināšanu valsts pārvaldē, īpaši piešķirot līdzekļus no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, Valsts kancelejai un attiecīgajam resoram savlaicīgi informēt Saeimas Komisiju. Ņemot vērā iepriekš minēto vēršam uzmanību, ka jaunās funkcijas un uzdevumi būtu īstenojami esošo resursu ietvaros, tai skaitā pārprofilējot šobrīd esošās vakantās amata vietas resora ietvaros.  
Vēršam uzmanību, ka VM resorā uz 28.februāri bija 607 vakantas amata vietas, tai skaitā ZVA 12; Veselības inspekcijā 35; NMPD 457 vakanti amati.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Lūdzam papildināt protokollēmumu ar punktu, kas nosaka, ka Zāļu valsts aģentūras 8 papildu amata vietas tiks nodrošinātas Veselības ministrijas resora vakanto amata vietu ietvaros.
Piedāvātā redakcija
-