Atzinums

Projekta ID
22-TA-3021
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Pašvaldību savienība
Atzinums iesniegts
13.10.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Informatīvais ziņojums "Informatīvais ziņojums“Par nepieciešamo atbalstu bērniem, kuri līdz ar sociālās korekcijas izglītības iestādes “Naukšēni” likvidāciju sociālo korekciju turpina pašvaldībās”"
Iebildums
Lūdzam papildināt ar jaunu punktu nosakot, līdz kādam termiņam jāsagatavo nākamais lēmums par finansējuma  piešķiršanu pašvaldībām 2023.g un 2024.gadam, lai strādātu ar bērniem no sociālās korekcijas izglītības iestādes  "Naukšeni" vai arī šāds finansējums tiks iekļauts 2023. un 2024. gada valsts budžetos, kā mērķdotācija pašvaldībām.  Tomēr, ja darbs ar bērniem no sociālās korekcijas izglītības iestādes  "Naukšeni" pašvaldībām 2023. un 2024.gadā nebūs jāturpina, lūdzam precizēt ziņojumu, skaidri nosakot, ka šiem bērniem 2023. un 2024.gadā tiks noteikta probācijas uzraudzība un darbu ar viņiem pārņems Valsts probācijas dienests.
Piedāvātā redakcija
-