Atzinums

Projekta ID
22-TA-2336
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Studentu apvienība
Atzinums iesniegts
04.08.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
LSA ir iepazinusies ar citu Ziemeļvalstu obligātā dienesta nosacījumiem un vēlas uzsvērt, ka Latvijas noteiktais atalgojums un atbalsta mehānismi nav konkurētspējīgi ar tādām valstīm kā Zviedrija, Dānija, Norvēģija u.c. valstīm. LSA uzskata, ka VAD ir iespējams radīt pievilcīgāku sabiedrībai, paredzot lielāku atbalstu, ja persona dienestam piesakās brīvprātīgi. Būtu jāievieš papildus finansiālie atbalsta mehānismi, piemēram, studiju vai studējošā kredīta dzēšana, pabalsts iesaukto personu laulātajiem un bērniem u.tml. Papildus, darba devējam par pienākumu būtu jānosaka personas darba vietas saglabāšana dienesta laikā. Tāpat LSA uzskata, ka Aizsardzības ministrijas noteiktais atalgojums EUR 300,00 mēnesī ir jāpalielina līdz vismaz minimālās darba mēnešalgas apmēram. Veicinot atbalstu šīm personām, tiktu palielināts valsts aizsardzības dienestā brīvprātīgo pieteikumu skaits, kas nodrošinātu motivētu jauniešu pieplūdumu valsts aizsardzības sistēmai. 
LSA uzskata, ka: 
- Ir nepieciešams sekot Norvēģijas un Zviedrijas piemēram attiecībā pret personu vispārējās veselības pārbaudēm un iespējām atteikties no dienesta, pamatojot savu motivāciju; 
- Ir nepieciešams papildināt finansiālā un sociālā atbalsta apmērus VAD esošajām personām.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
LSA kategoriski iebilst pret izvēlēto sankciju par neatsaukšanos pavēlei iestāties valsts aizsardzības dienestā, norādot, ka Aizsardzības ministrijai būtu jāstrādā pie veidiem, kā dienestu padarīt pēc iespējas uzrunājošāku jauniešiem, lai brīvprātīgi tiktu veikta izvēle iesaistīties valsts aizsardzības sistēmā. LSA uzsver, ka informatīvajā ziņojumā paredzētā sodu sistēma var radīt negatīvu reakciju pret dienestu, tādējādi dienestā saņemot nemotivētus jauniešus, pasliktinot dienesta reputāciju un jauniešu nevēlēšanos iegūtās zināšanas izmantot vēlāk praksē.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
LSA aicina Aizsardzības ministriju atkārtoti izvērtēt savas ambīcijas uzņemt dienestā visus konkrētajā gadā pilngadību sasniegušos vīriešus, ņemot vērā valsts finansiālās iespējas un pieejamos resursus. 

 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ņemot vērā to, ka studējošie vīriešu dzimuma pārstāvji vecuma grupā no 19 līdz 26 gadiem (ieskaitot) sastāda 29,9% no kopējā šī vecuma vīriešu dzimuma Latvijas populācijas, LSA piedāvā obligātā kārtā dienestā iesaukt tikai tos jauniešus, kas izlēmuši nestudēt augstākās izglītības iestādēs. Šāda sistēma tiek praktizēta Lietuvā, kur primāri jaunieši tiek aicināti atsaukties dienestam brīvprātīgā kārtā, un atlikušās vietas dienestā tiek aizpildītas ar datorizētas izlozes palīdzību, kuras datubāzē nav iekļauti studējošie. LSA norāda, ka izlozes veidā Lietuvā tiek aizpildītas tikai 2% no dienestā pieejamajām vietām, jo lielākā daļa jauniešu labprātīgi izvēlas pievienoties dienestam.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
LSA iebilst esošo, jauno un potenciālo studējošo, kas uzņemti augstskolās, iesaukšanai valsts aizsardzības dienestā. LSA norāda, ka Latvijā uz doto brīdi jau pastāv augsta ranga speciālistu trūkums, kas valsti ir novedis pie kvalificēta darba spēka iztrūkuma vairākās nozarēs, piemēram, pedagoģijā, inženierzinātnēs, u.c. jomās. Balstoties uz kvalificēta darba spēka trūkumu, ir iespējams novērot stagnāciju valsts ekonomiskajā attīstībā, sociālajā aprūpē, izglītībā un citās jomās, kas ir svarīgas valsts pamatfunkciju veikšanai kā miera periodā, tā karadarbības laikā. Studējošo un absolventu iesaukšanas gadījumā šīm personām tiek ierobežotas iespējas realizēt savu turpmāko profesionālo attīstību, kas atbalstītu valsts ekonomisko, zinātnes u.c. jomu izaugsmi. Jau šobrīd augstākajā izglītībā ir novērojams, ka augstskolās nonākušo jauno studējošo zināšanas nav pietiekamas, lai uzreiz sāktu apgūt studiju kursus atbilstošā līmenī. Augstskolas iegulda papildu resursus, lai jaunos studējošos sagatavotu augstākajai izglītībai nepieciešamā līmenī. Ar piedāvāto modeli plaisa, kas veidojas starp vidējās izglītības apguvi un studijām augtskolā, tiek vēl vairāk paplašināta, jo gada laikā, kuru studējošais pavadīs ārpus izglītības sistēmas, pastāv risks, ka studējošie tiem nepieciešamās zināšanas zaudēs. Šo ir iespējams attiecināt arī uz visām nodarbinātības jomām, tai skaitā inženierzinātnēm, medicīnu, pedagoģiju u.tml.
LSA uzskata, ka: 
-VAD ir nepieciešams īstenot, paredzot izņēmumu gadījumā, ja šajā periodā persona studē kādā no Latvijas vai ārzemju akreditētajām augstākās izglītības iestādēm;
-Ja persona pamet savas studijas vai tiek eksmatrikulēta no augstākās izglītības iestādes un nav uzsākusi studijas iesaukšanas brīdī, personai ir pienākums pildīt VAD;
-Ja persona ir absolvējusi augstākās izglītības iestādi, persona tiek izkļauta no VAD iesaucamo personu reģistra.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Latvijas Studentu apvienība (LSA) uzsver, ka izskatīšanas termiņš ir bijis nesamērīgi īss sabiedrībai tik nozīmīga dokumenta izskatīšanai. Kā arī LSA norāda, ka Aizsardzības ministrija nav veikusi konsultēšanos ar nozares organizācijām, ņemot vērā, ka šī informatīvā ziņojuma saturs tiešā veidā skar daļu personu, kas ierastā ceļā pēc vispārējās vidējās izglītības iegūšanas nonāk augstākajā izglītībā. Papildus, valsts aizsardzības dienesta izveides termiņš ir vērtējams kā pārāk īss, lai veiktu konsultācijas ar sociālajiem partneriem un ieviestu kvalitatīvu un pārdomātu VAD mehānismu. LSA aicina Aizsardzības ministriju šo informatīvo ziņojumu šobrīd neiesniegt Ministru kabinetā un sniegt sociālajiem partneriem vairāk laika, lai ar to iepazītos un sniegtu savus komentārus.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
LSA uzskata, ka kopumā ir nepieciešams veikt sabiedrības izglītošanu par aizstāvību un rīcību krīzes situācijās. Ikvienai Latvijā mītošai personai būtu nepieciešams apgūt pirmo medicīnisko palīdzību, būt informētam par 72h somu, zināt kā un kur pieteikties NBS vai Zemessardzē u.tml. Vislabākais laiks, lai veiktu izglītošanu par šo jomu, ir vispārējās vidējās vai augstākās izglītības ietvaros, iespējams paredzot virspusēju ievadu vidējās izglītības iegūšanas periodā un padziļinātāku kursu augstākās izglītības ietvaros. 
LSA uzskata, ka Latvijas studējošo zināšanu un spēju celšana valsts aizsardzībā ir īstenojama, iekļaujot jau esošajos studiju kursos valsts aizsardzībai svarīgus tematus, neparedzot šo personu iesaukšanu dienestā, piemēram, IT novirziena kursos iekļaut kiberdrošību, civilajā aizsardzībā pamata militāro apmācību u.tml. 
Piedāvātā redakcija
-