Atzinums

Projekta ID
23-TA-1063
Atzinuma sniedzējs
Valsts kanceleja
Atzinums iesniegts
01.06.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Iebildums
Ņemot vērā, ka Juridiskās palīdzības administrācijai ir konkrēts klientu loks, kuri saņem institūcijas sniegtos pakalpojumus, lūdzam aizpildīt anotācijas 2.sadaļu, identificējot sabiedrības grupas, kuras ietekmēs ar likumprojektu virzītās pārmaiņas, kā arī raksturot ietekmi uz sabiedrības grupām. 
Piedāvātā redakcija
-