Atzinums

Projekta ID
21-TA-747
Atzinuma sniedzējs
Latvijas izglītības vadītāju asociācija
Atzinums iesniegts
09.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Konceptuālā ziņojuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt ziņojuma projekta 6.tabulu.
Piedāvātā redakcija
Lūdzam noteikt 6.tabulas 10.rindā minēto koef. valsts ģimnāzijām 1,20, to solidāri un pēc būtības salāgojot ar 11.rindā minēto valodu padziļinātā satura koef. 
2.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt MK sēdes protokollēmumu.
Piedāvātā redakcija
Lūdzam papildināt protokollēmumu ar precīzu saistošu norādi par to, ka IZM izstrādājot normatīvo regulējumu, no 2023.gada 1.septembra jānosaka vienots koeficients Rīgas pilsētai un tās konkrētiem robežnovadiem.