Atzinums

Projekta ID
22-TA-213
Atzinuma sniedzējs
Ekonomikas ministrija
Atzinums iesniegts
25.01.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
EM atkārtoti vērš uzmanību, ka ir saņemti  uzņēmēju iesniegumi, kur tiek norādīts, ka VID lielā skaitā atsaka uzņēmējiem atbalstus, pamatojot to ar faktu, ka  ieņēmumu/apgrozījuma kritumu primāri ir ietekmējuši nevis noteiktie ierobežojumi, bet paša nodokļu maksātāja darba organizācija, kas ir neskaidrs formulējums, līdz ar to EM nepiekrīt Informatīvajā ziņojumā paustajam vērtējumam, ka “Atbalsts ir atteikts, jo ieņēmumu/apgrozījuma kritumu primāri ir ietekmējuši nevis noteiktie ierobežojumi, bet paša nodokļu maksātāja darba organizācija, nepietiekams pieprasījums pēc tā sniegtajiem pakalpojumiem”. Ņemot vērā augstāk minēto, lūdzam Valsts ieņēmumu dienestam Informatīvajā ziņojumā izvērsti skaidrot, kādos gadījumos Valsts ieņēmumu dienests uzskata, ka uzņēmumu pamatojums nav saistīts ar Covid-19 saimnieciskās darbības ierobežojumiem. EM uztur iepriekš izteikto iebildumu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ziņojumā minēts, ka “Būtiskākais atteikumu iemesls, 60,6% gadījumu − ieņēmumu samazinājums nav saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem”. EM atkārtoti vērš uzmanību, ka primāri, lai kvalificētos atbalstam ir jāatbilst noteiktiem kritērijiem, t.i. ieņēmumu/apgrozījumu samazinājumam un saimnieciskās darbības veicējs MK noteikumu Nr.675 izpratnē nevar darboties 3. pielikumā minētajās nozarēs vai par periodu no 01.12.2021. var darboties 4.pielikumā minētās nozarēs, savukārt MK noteikumu Nr.676 izpratnē saimnieciskās darbības veicējs nedarbojas 2. pielikumā minētajās nozarēs. 
Savukārt no 01.12.2021. var pieteikties tikai slēgto nozaru uzņēmumi, kuri minēti MKN Nr.676 3. pielikumā. 
Attiecīgi, ja saimnieciskās darbības veicējs atbilst šiem kritērijiem, tiek vērtēts vai saimnieciskās darbības ieņēmumu/apgrozījumu kritums  ir saistāms ar Covid-19 ierobežojumiem. EM atkārtoti lūdz informatīvajā ziņojumā iekļaut EM sniegto skaidrojumu par atbalsta kvalificēšanās nosacījumiem un pārskatīt informatīvajā ziņojumā sniegto vērtējumu, ka “Atbalsts ir atteikts, jo ieņēmumu kritumu primāri ir ietekmējuši nevis noteiktie ierobežojumi, bet paša nodokļu maksātāja darba organizācija, nepietiekams pieprasījums pēc tā sniegtajiem pakalpojumiem." EM uztur iepriekš izteikto iebildumu. 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
EM nepiekrīt ziņojumā ietvertajam priekšlikumam, kas paredz EM noteikt kritērijus saimnieciskās darbības ierobežojumiem. EM ieskatā nav pamats noteikt papildus kritērijus, jo MK noteikumi skaidri nosaka kritērijus, kas ir ieņēmumu/apgrozījuma samazinājums noteiktā apmērā un atbalsts tikai noteiktām nozarēm, kas ir slēgtas saimnieciskajā darbībā. Ja VID papildus administratīvo slogu rada izvērtēšana vai saimnieciskās darbības ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar Covid -19 ierobežojumiem, tad ierosinām izslēgt normu, kas nosaka "ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem." EM uztur iepriekš izteikto iebildumu. 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ekonomikas ministrija neatbalsta informatīvā ziņojuma tālāka virzību, jo nav ņemti vērā konceptuāli iebildumi, secinājumi par būtiskākajiem atteikuma iemesliem nav pietiekami pamatoti, kā arī tiek virzīti risinājumi, kas ir pretrunīgi un nav izdiskutēti ar EM. Vēršam atkārtoti uzmanību, ka MK noteikumi jau definē nozares un nosacījumus pēc kuriem piešķir atbalstu. 
Piedāvātā redakcija
-