Atzinums

Projekta ID
21-TA-262
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Meža īpašnieku biedrība
Atzinums iesniegts
02.05.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Valsts nodevas pieaugums apliecinājumiem galvenajai cirtei ir nesamērīgi liels un ņemot vērā to, kad turpmāk katrai cirsmai būs nepieciešams saņemt atsevišķu apliecinājumu (pašlaik vienā apliecinājumā var iekļaut vairākas cirsmas) nodevas palielinājums var pārsniegt pat 50 reizes. Piemēram, pašlaik valsts nodeva ciršanas apliecinājumam ar 3 cirsmām un 3.3 ha platību veido 4,27 eiro, ņemot vērā piedāvāto redakciju, pie tāda paša apmēra saimnieciskās darbības, valsts nodevas apmērs sastādīs 210 eiro, jeb pieaugums būs 49 reizes. Jāņem arī vērā, ka cirsmās, it īpaši privātajos mežos, ir daudz pāraugušu baltalkšņu audžu, kas dod nelielu peļņu vai pat rada zaudējumus, tik nesamērīgi ceļot valsts nodevas apmēru, pastāv risks nesaimnieciskai platību apsaimniekošanai. Ņemot vērā aptaujāto meža īpašnieku viedokli, samērīga valsts nodevas likmes nedrīkstētu pārsniegt 20 eiro, kas būtu gandrīz 5 kārtīgs pieaugums salīdzinājumā ar esošo situāciju. Jāņem vērā, ka  šie nav vienīgie meža īpašnieku izdevumi  realizējot valsts uzlikto birokrātisko slogu, personai labvēlīga administratīvā akta- ciršanas apliecinājuma saņemšanu. Vairāku simtu eiro lieli izdevumi veidojas veicot cirsmas platības uzmērīšanu, visu koku uzmērīšanu nosakot koksnes krāju, kā arī nodrošinot derīgas meža inventarizācijas esamību.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Sanitārajām un kopšanas cirtēm  izsniedzamos ciršanas apliecinājumus nebūtu jāapliek ar valsts nodevu, jo tās ir darbības, lai uzlabotu audžu augšanu, līdz ar to piesaistītu vairāk CO2, kā arī mazinātu kaitēkļu savairošanās risku, piemēram, ziemas periodā izcērtot vējgāztās un lauztās egles, tādējādi mazinot egļu astoņzobu mizgrauža savairošanās riskus. Pie piedāvātās valsts nodevas likmes, pat mazākiem meža īpašniekiem var veidoties situācijās, kad valsts nodeva, veicot darbības vairākos nogabalos, meža veselības stāvokļa uzlabošanai veido vairāk kā 100 eiro.
Aicinām nevirzīt grozījumus, kas paredz nesamērīgu valsts nodevas apmēra pieaugumu.
Piedāvātā redakcija
-