Atzinums

Projekta ID
22-TA-654
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Darba devēju konfederācija
Atzinums iesniegts
05.10.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lai novērstu straujo izmaksu pieaugumu, kas negatīvi ietekmēs gan Latvijā akreditēto institūciju, gan arī to klientu starptautisko konkurētspēju, LDDK atkārtoti rosina EM meklēt potenciālus alternatīvus finanšu atbalsta avotus akreditētu atbilstības novērtēšanas pakalpojumu saņemšanai, kā arī rast kompromisu starp iestādes vajadzībām, un atbilstības novērtēšanas institūciju, uzņēmēju un sabiedrības reālo maksātspēju.
LDDK aicina nodrošināt valsts finansējuma daļas palielinājumu valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" budžetā, iekļaujot to EM pieprasījumā prioritāro pasākumu finansēšanai. 


 
Piedāvātā redakcija
-