Atzinums

Projekta ID
22-TA-3238
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
31.07.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Atkārtoti vēršam uzmanību, ka Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 606 "Ministru kabineta kārtības rullis" (turpmāk - Noteikumi Nr. 606) 76. punkts paredz, ka ministrijas izstrādāto projektu izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē vai Ministru kabineta sēdē ir tiesīgs iesniegt Ministru kabineta loceklis.
Ņemot vērā minēto, lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma 4. sadaļas 3. punktu, kā arī Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 3. punktu.
 
Piedāvātā redakcija
-