Atzinums

Projekta ID
22-TA-826
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
15.12.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Priekšlikums
Aicinām sankciju noformēt administratīvā pārkāpuma sankciju pieņemtajai praksei. Proti, aicinām noformēt fiziskai personai paredzēto sankciju kā ''simts naudas soda vienībām'' (skat., piemēram, Administratīvo sodu likuma par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā 11. panta pirmo daļu). Savukārt sankciju juridiskai personām aicinām noformēt kā ''tūkstoš sešsimt naudas soda vienībām'' (skat.,piemēram, Administratīvo sodu likuma par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā 3. panta pirmo daļu).
Piedāvātā redakcija
-