Atzinums

Projekta ID
21-TA-683
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība
Atzinums iesniegts
14.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
PRIEKŠLIKUMS:
Nav pieņemams 8.punkta formulējums, kur atspoguļots dotācijas aprēķina princips, t.sk. par koeficientu 1,14:
1,14 – koeficients papildus nepieciešamā finansējuma aprēķināšanai (attiecīgajam gadam apstiprinātā finansējuma ietvaros) 14 procentu apmērā no attiecīgajai izglītības iestādei aprēķinātās dotācijas – piemaksām par papildu pedagoģisko darbu, kā arī pedagoga mēneša darba algas likmes palielināšanai.

Salīdzinājumam Profesionālā ievirzē mākslā, mūzikā un dejas izglītībā:
MK noteikumi Nr. 1035, 2011.gada 27.decembris “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas”:

Dotācija attiecīgajā gadā ietver:
4.11. finansējumu izglītības programmās nodarbināto pedagogu pedagoģisko likmju skaita apmaksai attiecīgajā izglītības iestādē;
4.12. finansējumu pedagogu darba samaksas noteikumos noteiktajām pedagoga profesionālās darbības kvalitātes piemaksām:
4.1 2.1. pedagogiem, kuri normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir ieguvuši 3., 4. vai 5. kvalitātes pakāpi līdz 2017. gada 9. augustam (līdz kvalitātes pakāpi apliecinoša dokumenta derīguma termiņa beigām);
4.1 2.2. pedagogiem, kuri normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir ieguvuši 1., 2. vai 3. kvalitātes pakāpi no 2017. gada 10. augusta;
4.1 3. finansējumu samaksai par pedagogu papildu pienākumiem, kā arī pedagoga mēneša darba algas likmes palielināšanai;
Finansējumu samaksai par pedagogu papildu pienākumiem un profesionālās darbības kvalitātes piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši 1., 2. vai 3. kvalitātes pakāpi no 2017. gada 10. augusta, kā arī pedagoga mēneša darba algas likmes palielināšanai vienai izglītības programmai attiecīgajā izglītības iestādē nosaka, izmantojot šādu formulu:
R = (I x P x A x N x (1 + S/100)) x 0,14, kur
R – finansējums samaksai par pedagogu papildu pienākumiem un profesionālās darbības kvalitātes piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši 1., 2. un 3. kvalitātes pakāpi no 2017. gada 10. augusta, kā arī pedagoga mēneša darba algas likmes palielināšanai vienai izglītības programmai attiecīgajā izglītības iestādē;

0,14 – koeficients, lai aprēķinātu papildus nepieciešamo finansējumu 14 procentu apmērā par pedagogu papildu pienākumiem un profesionālās darbības kvalitātes piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši 1., 2. vai 3. kvalitātes pakāpi no 2017. gada 10. augusta, kā arī pedagoga mēneša darba algas likmes palielināšanai vienai izglītības programmai attiecīgajā izglītības iestādē.
Nekur nav minēts par piešķirtā finansējuma ietvaru.

 
Piedāvātā redakcija
-