Atzinums

Projekta ID
21-TA-409
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
02.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Lūdzam precizēt anotācijas 3.sadaļas punktu “Cita informācija”, norādot, ka papildu nepieciešamais finansējums ģimenes valsts pabalsta reformas īstenošanai ir iekļauts Labklājības ministrijas pamatbudžetā 2022.-2024.gadam atbilstoši likuma “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam” 25.pantam un Saeimā 06.05.21. pieņemtajam likumam “Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā”.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Lūdzam precizēt anotācijas 3.sadaļas 6.punktā (9.lpp.) norādīto, svītrojot teikumu “Līdz ar to nepieciešamais finansējums iekļaujams LM pamatbudžetā 2022.gadam un turpmāk ik gadu likumprojektā paredzēto pasākumu īstenošanas nodrošināšanai”, ņemot vērā, ka papildu izdevumi ĢVP reformas īstenošanai jau ir iekļauti Labklājības ministrijas pamatbudžetā 2022.-2024.gadam.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Lūdzam precizēt anotācijas 3.sadaļas 6.punktā (8.lpp.) norādīto ģimenes valsts pabalsta (turpmāk – ĢVP) izmaksas nodrošināšanai papildu nepieciešamo finansējuma apmēru (90 995 208 euro), ņemot vērā, ka Labklājības ministrijas pamatbudžetā 2022.gadam un turpmāk ik gadu ĢVP nodrošināšanai papildus plānoti 90 905 208 euro.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Lūdzam precizēt anotācijas 3.sadaļas 6.punktā norādīto informāciju “Priekšlikums paredz, ka ģimenes valsts pabalsts ar 2022.gada 1.janvāri par apgādībā esošu bērnu ir šādā apmērā…”, ņemot vērā, ka nav skaidrs par kādu priekšlikumu tiek sniegta informācija.
Vienlaikus vēršam uzmanību, ka minētā informācija anotācijas 3.sadaļas 6.punktā atkārtojas divas reizes, līdz ar to svītrojama otrreiz norādītā informācija.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Lūdzam precizēt anotācijas 3.sadaļas 6.punktu, norādot pasākuma īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru sadalījumā pa Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammām.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt, vai noteikumu projektā, kur minēts saistībā ar kādiem Valsts sociālo pabalstu likuma (turpmāk – VSPL) pantiem izdots noteikumu projekts, nav nepieciešams papildināt arī ar VSPL 16.panta pirmo daļu.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt noteikumu projekta 27.punktā norādīto MK noteikumu datumu, ņemot vērā ka MK noteikumi Nr.1517 pieņemti 2009.gada 22.decembrī.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Anotācija (ex-ante)
1.1. Pamatojums
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka anotācijas 1.sadaļas 1.1.apakšpunktā, t.i., pamatojumā tiek norādīts likumprojekts “Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā” (turpmāk – likumprojekts), vēršam uzmanību, ka noteikumu projekts ir virzāms izskatīšanai Ministru kabinetā pēc likumprojekta pieņemšanas Saeimā.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Anotācija (ex-ante)
2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt
Priekšlikums
Lūdzam precizēt anotācijas 2.sadaļas 2.1.apakšsadaļā (5.lpp.) norādīto plānoto ģimenes valsts pabalsta saņēmēju skaitu vidēji mēnesī 2022.gadā (220 554) atbilstoši LM 19.07.2021 vēstulē Nr. 25-01/1244 norādītajam (225 525).
Piedāvātā redakcija
-
10.
Anotācija (ex-ante)
6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti
Priekšlikums
Lūdzam anotācijas precizēt 6.sadaļas 6.3.apakšsadaļā (11.lpp.) norādīto informāciju, vārdu “likumprojekts” aizstājot ar vārdu “noteikumu projekts”. 
Piedāvātā redakcija
-