Atzinums

Projekta ID
24-TA-481
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Darba devēju konfederācija
Atzinums iesniegts
25.04.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Latvijas Darba devēju konfederācija (turpmāk tekstā - LDDK) ir iepazinusies ar Veselības ministrijas (VM) precizēto Informatīvā ziņojuma projektu “Par slimnīcu tīkla attīstību” (turpmāk tekstā - Projekts) un uztur iebildumu pret Projekta trešajā sadaļā ietverto nevienlīdzīgo attieksmi pret ārstniecības iestādēm, kas izpaužas iezīmēta vienreizēja un ikgadēja maksājuma veidā slimnīcām par digitalizācijas izdevumu kompensēšanu VM piedāvātajā redakcijā.

Pamatojums
Projekta [3] sadaļā, kā viens no Centra finansēšanas avotiem ir norādīts:
1) vienreizējs digitalizācijas maksājums;
2) ikgadējs digitalizācijas maksājums
LDDK ieskatā visām izdevumu pozīcijām ir jābūt ietvertām Ministru kabineta noteikumos "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība" ietvertajos tarifos, un tie ir jāattiecina uz visiem Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem.
 
Piedāvātā redakcija
-