Atzinums

Projekta ID
21-TA-319
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Pašvaldību savienība
Atzinums iesniegts
04.01.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Par likumprojekta ietekmi uz pašvaldību budžetiem. Kā jau Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) norādīja 2021.gada 15.decembra elektroniskajā  pastā Tieslietu ministrijai, tad Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisija telefoniski sniedza atbildi, ka ļoti  provizoriski izmaksas uz vienu personu varētu būt tuvu 10 euro. Tai skaitā, norādot, ka pagaidām vēl  ir nezināmie precīzu izmaksu noteikšanai (piemēram, transporta izmaksas u.c.).
Savukārt Tieslietu ministrija likumprojekta anotācijas precizētajā tekstā par ietekmi uz pašvaldību budžetiem ir aplūkojusi tikai vienu pozīciju-vēstuļu korespondences nosūtīšana (tātad pasta izdevumi), pieminot gan arī to nogādes iespējas citādā veidā (piemēram, izmantojot kurjera pakalpojumu vai aizvešanu).
Bez jau minētajiem pasta izdevumiem, piemēram, Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisija  vērš uzmanību uz vēl sekojošām izmaksu pozīcijām- atsevišķas iecirkņu komisijas darbinieku atalgojums, tehniskais nodrošinājums balsu saskaitīšanai, kā arī transporta izdevumi. 
Aicinām atspoguļot anotācijā :
1.Visas šīs iespējamās izmaksu pozīcijas, kas radīs ietekmi uz pašvaldību budžetiem.
2.Ņemot vērā, ka informācija tiek norādīta provizoriski, atspoguļot LPS 2021.gada 15.decembra e-pastā pausto par prognozētajām izmaksām tuvu (vai līdz) 10 euro uz 1 personu.
3.Anotācijas sadaļu -"ietekme uz valsts un pašvaldību budžetiem", kur šobrīd norādīts, ka "ietekme uz pašvaldības budžetu ir 0", precizēt, jo  ietekme būs, tikai tā nav precīzi nosakāma, bet tā noteikti nav 0. Pie tam pasakot, ka ietekme uz pašvaldības budžetu ir 0, tas ir pretrunā ar sadaļā "Cita informācija" norādīto. Līdz ar to aicinām, norādīt provizorisko ietekmi (kaut vai ņemot par pamatu 2021.gada datus par apcietināto personu skaitu)  jeb ietvert tekstu, ka precīzu ietekmi uz pašvaldības budžetu  nav iespējams aprēķināt (veikt).
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
7.5. Cita informācija
Iebildums
Analoga iebilde kā pie LPS iebildes par anotācijas sadaļu "Budžets."
Aicinām papildināt sadaļu "Cita informācija."
Piedāvātā redakcija
-