Atzinums

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Ministru kabineta sēde plānota š.g. 5. jūlijā.
Projekta ID
21-TA-1561
Atzinuma sniedzējs
Kultūras ministrija
Atzinums iesniegts
09.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Lūdzam precizēt informāciju anotācijas 3.sadaļas 6.punktā tabulā "Finansējums augstākās izglītības iestādēs likumā “Par valsts budžetu 2021.gadam” un likumā “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam”.", norādot korektu Kultūras ministrijas programmā 20.00.00 "Kultūrizglītība" plānoto finansējumu augstākās izglītības iestādēm:
2021. gadam (euro)  10 504 218
2022. gadam (euro)  10 297 799
2023. gadam (euro)  10 297 799
Piedāvātā redakcija
-