Atzinums

Projekta ID
21-TA-778
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
13.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 24.un 25.pantu, lūdzam papildināt rīkojuma projektu ar nosacījumu par nepieciešamību apropriācijas izmaiņas saskaņot ar Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju.
Piedāvātā redakcija
1.punkts šādā redakcijā: "1. Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 59 799 euro pārskaitīšanai pašvaldībām, lai segtu faktiskos izdevumus, kas valstspilsētām radušies saistībā ar piesardzības pasākumu ieviešanu sabiedriskajā transportā periodā no 2021. gada 9. marta līdz 2021. gada 30. jūnijam, tai skaitā: 1.1. Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai – 13 954 euro, 1.2. Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai – 9 421 euro, 1.3. Jēkabpils novada pašvaldībai – 132 euro, 1.4. Liepājas valstspilsētas pašvaldībai – 487 euro, 1.5. Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai – 736 euro, 1.6. Rīgas valstspilsētas pašvaldībai – 31 392 euro, 1.7. Valmieras novada pašvaldībai – 2 034 euro, 1.8. Ventspils valstspilsētas pašvaldībai – 1 643 euro."; 2.punkts šādā redakcijā: "2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par šā rīkojuma 1. punktā minēto līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"." un ​3.punkts šādā redakcijā: "3. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par apropriācijas izmaiņām atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas izmaiņas."
2.
Anotācija (ex-ante)
1.1. Pamatojums
Iebildums
Lūdzam papildināt ar atsauci uz Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 24. un 25.pantu.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Aicinām 6.punktu papildināt ar informāciju, ka pieprasītā finansējuma aprēķina pamatojums sniegts papildu pievienotajos dokumentos.
Piedāvātā redakcija
-