Atzinums

Projekta ID
23-TA-3329
Atzinuma sniedzējs
Biedrība "Biofarmaceitisko zāļu ražotāju asociācija Latvijā"
Atzinums iesniegts
15.01.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Konceptuālā ziņojuma projekts
Priekšlikums
Digitālo kompetenču centra izveides projekts, kura mērķis ir samazināt vai noverst digitālo risinājumu decentralizāciju, stiprināt IKT resursu kapacitāti un nodrošināt nozares digitālo attīstību, kopumā ir atbalstāms.

Tomēr vēršam uzmanību, ka būtu nepieciešams detalizēti izvērtēt kapitālsabiedrības SIA “Lielstraupes pils” (iepriekš VSIA “Straupes narkoloģiskā slimnīca”) piemērotību Digitālo kompetenču centra izveidei. 
Ņemot vērā Centra pamatfunkcijas- veselības nozares digitalizācija, tam  jānodrošina  būtiski organizatoriskie un tehnoloģiskie priekšnoteikumi. Konceptuālā ziņojumā ietvertā argumentācija,  ka SIA "Lielstraupes pils" ir klasificēta vispārējās valdības sektorā un tā ar savu saimniecisko un finanšu darbību ietekmē vispārējās valdības budžeta bilanci un parādu atbilstoši Eiropas Kontu sistēmas metodoloģijai, saglabājot minēto kapitālsabiedrību, ar valsts līdzdalību tajā, un deleģējot tai apjomīgu darbības jomu, ir iespēja attīstīt pozitīvu ietekmi uz Vispārējās valdības budžeta bilanci un parādu, BRAL ieskatā nav pārliecinoša.
Ņemot vērā, ka Centra pamatuzdevumu veikšanai ir nepieciešamas speciālās zināšanas: programmatūras izstrāde, pārveidošana, testēšana un atbalsta nodrošināšana; datorsistēmu projektēšana, kurās apvienota datortehnika, programmatūra un komunikāciju tehnoloģijas; lietotāja datorsistēmu un/vai datu apstrādes iekārtu vadība un ekspluatācija uz vietas; citi ar datoriem saistītie profesionālie un tehniskie pakalpojumi , ir neskaidrība par to, vai izdosies piesasitīt kompetentus darbiniekus pietiekāmā skaitā darbam izveidotā Digitālo kompetenču centra telpās.
Piedāvātā redakcija
-