Atzinums

Projekta ID
23-TA-2433
Atzinuma sniedzējs
"Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācija"
Atzinums iesniegts
04.03.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumos Nr. 899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība"
Priekšlikums
Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācija (turpmāk tekstā – LPMA) ir iepazinusies ar sabiedriskajai apspriešanai sagatavotajiem Grozījumiem Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumos Nr. 899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība" (23-TA-2433) un izsaka pateicību par līdzšinējo sadarbību un LPMA viedokļa iekļaušanu grozījumu projekta sagatavošanā.
Kopumā LPMA atbalsta sabiedriskajai apspriedei sagatavoto grozījumu projektu. Tomēr lūdzam skaidrot grozījuma projekta 10. punktu:
10. Izteikt 38.3 punktu šādā redakcijā:
"38.3 Ja iesniedzējs piesaka iekļaut A sarakstā jaunas zāles un Nacionālais veselības dienests pieņem šo noteikumu 45. punktā minēto lēmumu par B sarakstā vai 50.1 punktā minēto lēmumu par C sarakstā esošo zāļu iekļaušanu A sarakstā, jauno references zāļu kompensācijas bāzes cenai viena zāļu vispārīgā nosaukuma ietvaros jābūt vismaz par 30 % zemākai par B vai C sarakstā esošo zāļu kompensācijas bāzes cenu un pacienta viena gada terapijas izmaksām vismaz par 10% zemākām. Nākamo divu A sarakstā iekļaujamo zāļu kompensācijas bāzes cenai viena zāļu vispārīgā nosaukuma ietvaros jābūt vismaz par 10 % zemākai par A sarakstā attiecīgajā references grupā esošo references vai lētāko zāļu kompensācijas bāzes cenu. Turpmāk A sarakstā iekļaujamo zāļu kompensācijas bāzes cenai viena zāļu vispārīgā nosaukuma ietvaros jābūt vismaz par 5 % zemākai par A sarakstā attiecīgajā references grupā esošo references vai lētāko zāļu kompensācijas bāzes cenu, bet, ja kompensējamo zāļu sarakstā attiecīgās references grupas ietvaros ir vismaz piecas zāles, tad nākamo iekļaujamo zāļu kompensācijas bāzes cena var būt vienāda ar esošo references vai lētāko zāļu kompensācijas bāzes cenu. "
LPMA lūdz precizēt, kā ražotājiem būs iespējams ievērot minēto 10% samazinājumu?
 
Piedāvātā redakcija
-