Atzinums

Projekta ID
22-TA-3012
Atzinuma sniedzējs
Valsts kanceleja
Atzinums iesniegts
22.12.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Iebildums
Lūdzam aizpildīt anotācijas 2. sadaļu "Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu". Lūdzam nosaukt, kuras sabiedrības grupas projekts ietekmē, un īsi aprakstīt ietekmi uz katru no tām. Sabiedrības grupas, kuras skar projekts, ir norādītas gan 3. pantā Likuma darbības joma, gan 4. pantā Likuma subjekti. 
Tāpat lūdzam 2.2.4. punktā atzīmēt, ka projekts ietekmē vidējos uzņēmumus un aprakstīt ietekmi uz šo komersantu grupu. Visbeidzot, nepieciešams aizpildīt sadaļas 2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums (administratīvās izmaksas ir izmaksas, ko rada informācijas sniegšanas pienākumi un to izpilde) un 2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums (izmaksas, ko radīs likuma izpilde pēc būtības).     Skatīt Vadlīnijas sākotnējās ietekmes izvērtēšanai un novērtējuma ziņojuma sagatavošanai TAP portālā: https://tai.mk.gov.lv/anotacija 
Piedāvātā redakcija