Atzinums

Projekta ID
2021-TA-1693
Atzinuma sniedzējs
Izglītības un zinātnes ministrija
Atzinums iesniegts
13.04.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
IZM saskaņo projektu. Vienlaikus izsakot priekšlikumu, vidusposma izvērtējumā veikt pētījumu par darbaspēka apriti veselības sektorā, jo kā galvenā problēma pamatnostādnēs figurē cilvēkresursu trūkums. Taču tieši veselības un sociālās labklājības nozarēs vērojams liels speciālistu īpatsvars, kas vai nu nestrādā nozarē, vai pēc sākotnējas darba uzsākšanas, pēc laika sektoru atstāj. Ņemot vērā māsu izglītibas reformas principus, ir jāvērtē arī citu ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu sertifikācijas process: cik ir tādu speciālistu, kas nav ieguvuši vai atjaunojuši sertifikātu, un kādi tam ir šķēršļi. Tas arī var dot nozīmīgus papildus cilvēkresursus, ja sertifikācijas process tiek efektīvi pārvaldīts, nosakot konkrētus termiņus, funkcijas un atbildīgos.
Piedāvātā redakcija
-