Atzinums

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Ministru kabineta sēde plānota š.g. 5. jūlijā.
Projekta ID
21-TA-3
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
27.09.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Priekšlikums
Projektā ir viens grozījums, par ko ir norādīts projekta nosaukumā. Ievērojot minēto, piedāvājam precizēt projekta ievaddaļu un projektā paredzēto grozījumu iekļaut tajā. 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Priekšlikums
Projektiem ar vienu grozījumu numerāciju neveido. Vārdus "jaunā redakcijā" piedāvājam aizstāt ar vārdiem "šādā redakcijā", kā arī piedāvājam svītrot iekavās esošo vārdu "pielikums", jo pielikuma norāde ir Ministru kabineta noteikumu 2.punktā. 
Piedāvātā redakcija
-