Atzinums

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Projekta ID
22-TA-2118
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
30.08.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam skaidrot noteikumu projekta 1.punkta saturisko atbilstību likums "Par piesārņojumu" 53. panta otrās daļas 1.punktā ietvertajam pilnvarojumam un nepieciešamības gadījumā precizēt 1.punktu atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumi Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 100. punktam.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka normatīvā akta pamatnormās ietver vispārīgus, daudzkārt piemērojumus noteikumus, ierosinām noteikumu projekta 26.punkta ievaddaļā noteikt informācijas iesniegšanas regularitāti (piemēram, kā noteikumu projekta 6.punktā), savukārt pirmreizējo informācijas iesniegšanas termiņu noteikt noteikumu projekta noslēguma noteikumos (pārejas normās).
Atbilstoši minētajam ierosinām izvērtē un nepieciešamības gadījumā precizēt arī noteikumu projekta 27., 30., 34., 35. punktu un citas projekta normas, kurās noteikts vienreizēji piemērojams tiesiskais regulējums.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt, vai noteikumu projekta 68.punktā minēto sanāksmju organizēšana ir tāds tiesiskais regulējums, ko nepieciešams ietvert ārējā normatīvajā aktā. Nepieciešamības gadījumā attiecīgu uzdevumu VARAM aicinām noteikt Ministru kabineta sēdes protokollēmumā.
Piedāvātā redakcija
-