Atzinums

Projekta ID
24-TA-65
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
04.03.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Kaut arī anotācija ir papildināta ar norādi par likuma "Par Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu" pārejas noteikumu 2. un 3.punkta regulējumu, joprojām anotācijā ir ietverts neprecīzs un pārprotams skaidrojums. Proti, anotācijas tekstā nepamatoti tiek lietota norāde uz "likumprojektu", kaut arī likums "Par Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu" ir spēkā jau kopš 2023.gada 1.novembra. 
Tāpat no pašreizējās situācijas skaidrojuma anotācijā: "nepieciešams sagatavot likumprojektā normas, kuras regulētu Likuma 25. pantā noteiktajā kārtībā iegādāto IAL un medicīnisko ierīču, un to epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursu, kuri iegādāti ārkārtējās situācijas laikā, kā arī Likuma darbības laikā, glabāšanu, izsniegšanu, nodošanu bez atlīdzības, pārņemšanu un pieņemšanu glabāšanā", kļūdaini var saprast, ka vēl nepieciešams izstrādāt minēto likumprojektu. 
Turklāt anotācijā ir neatbilstoši likuma "Par Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu" pārejas noteikumu 2.punktam, kurā paredzēts termiņš - 2023.gada 1.decembris, norādīts termiņš, līdz kuram bez atlīdzības tiek nodoti resursi (pretēji likumam - 2023.gada 15.novembris). 
Atkārtoti lūdzam pārskatīt un precizēt anotācijā norādīto informāciju, precīzi minot iestāžu pienākumus, kādi tie noteikti likuma "Par Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu" pārejas noteikumos. 
 
Piedāvātā redakcija
-