Atzinums

Projekta ID
21-TA-1108
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
12.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Ministru kabineta rīkojuma projektam paredzēts finansējumu 759 485 euro apmērā novirzīt VSAC nodarbināto motivēšanai (novērtēšanas prēmiju izmaksām, t.sk., lai novērtētu darbinieku ieguldījumu strādājot COVID apstākļos). Ņemot vērā, ka Labklājības ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde labklājības nozarē, uzskatām, ka Labklājības ministrija ir atbildīga par tāda risinājuma piedāvājumu un tā izvēli, kura rezultātā valsts budžeta līdzekļi tiek izlietoti efektīvi un lietderīgi, vislabāk un vispilnīgāk sasniedzot paredzēto mērķi.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Ierosinām precizēt rīkojuma projekta 1.punktu, vārda “budžeta” vietā lietojot vārdu “pamatbudžeta”, kā arī numerācijā svītrot skaitli “1”, jo patreizējā redakcijā tas lietots divas reizes.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Ierosinām precizēt rīkojuma projekta 1.1., 1.1.1. un 1.1.2. apakšpunktus, svītrojot vārdu “budžeta”, jo tas izriet jau no 1.punkta teksta.
 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
1.1. Pamatojums
Priekšlikums
Lūdzam precizēt anotācijā norādītā Likuma par budžetu un finanšu vadību panta punktus, norādot pantu daļas kā “prim”.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
1.1. Pamatojums
Priekšlikums
Lūdzam precizēt anotācijas 1.sadaļas 1.1.apakšsadaļas “Pamatojums” punktu “Apraksts”, norādot LM apakšprogrammai 05.01.00 pārdales apjomu, kas atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.panta 13 2.daļas 1.punktam pārsniedz piecus procentus  no apakšprogrammai apstiprinātās gada apropriācijas apjoma un vērtību 100 000 euro. Vienlaikus nepieciešams svītrot norādīto informāciju par apakšprogrammu 05.03.00 “Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās”, ņemot vērā, ka minētajā apakšprogrammā pārdales apjoms nepārsniedz 5%.
 
Piedāvātā redakcija
-
6.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzam anotācijas 3.sadaļas 6.punktu papildināt ar skaidrojumu attiecībā par plānoto pārdalāmo finansējumu no izdevumiem pabalstam personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama īpaša kopšana, 922 916 euro apmērā, ņemot vērā, ka pēc 9 mēnešu izpildes (32 845 060 euro) tendencēm pārdalāmais finansējums veidojas mazākā apmērā nekā LM plāno pārdalīt (plānotais finansējums 2021.gadam: 44 569 667 euro, līdz ar to pēc 9 mēnešu izpildes līdz gada beigām būtu nepieciešams 43 793 413 euro (32 845 060 euro/9*12), savukārt anotācijā plānots mazāk, t.i. 43 646 751 euro).
 
Piedāvātā redakcija
-