Atzinums

Projekta ID
22-TA-210
Atzinuma sniedzējs
Ekonomikas ministrija
Atzinums iesniegts
10.06.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Ekonomikas ministrija uztur 14.04.2022. atzinumā ietverto iebildumu, jo tas netika ņemts vērā un nav sniegts atbilstošs pamatojums vai argumentācija to neņemšanai vērā. Rīkojuma projektā PKC aizstāja vārdus "regulāru līdzdalības pārvērtēšanas procesu" ar vārdiem "regulāru stratēģiskās attīstības izvērtēšanu", kas nemaina būtību. 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Konceptuālā ziņojuma projekts
Iebildums
Ekonomikas ministrija uztur visus 14.04.2022. atzinumā ietvērtos iebildumus, jo tie netika ņemti vērā un nav sniegts atbilstošs pamatojums vai argumentācija to neņemšanai vērā.
Piedāvātā redakcija
-