Atzinums

Projekta ID
21-TA-332
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
13.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Pievienotās vērtības nodokļa likuma izpratnē pakalpojumu sniegšana par atlīdzību ir ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk - PVN) apliekams darījums. Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu publiskas personas, kuras saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu pilda tām deleģētus vai ar pilnvarojumu nodotus valsts pārvaldes uzdevumus, neuzskata par PVN maksātājiem attiecībā uz darbībām vai darījumiem, kuros tās iesaistās valsts pārvaldes funkciju vai uzdevumu pildīšanā. Līdz ar to aicinām anotācijas 1.sadaļā sniegt skaidrojumu par PVN piemērošanu konkrētajiem maksas pakalpojumiem.
 
Piedāvātā redakcija
-