Atzinums

Projekta ID
23-TA-1911
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
11.08.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Šobrīd ziņojumā Izglītības un zinātnes ministrija nav pievienojusi informāciju par iespējamā finansēšanas modeļa ietekmi uz valsts un pašvaldību budžetiem, kas būtu pamatota detalizētiem finansiālajiem aprēķiniem. Attiecīgi Finanšu ministrija atzinumu par piedāvātajiem risinājumiem sniegs pēc tam, kad informatīvais ziņojums tiks papildināts ar detalizētu piedāvāto risinājumu ietekmes izvērtējumu uz valsts un pašvaldību budžetiem.
Tāpat, ja jauno finansēšanas modeli tiek plānots ieviest no 2024.gada 1.septembra un tam būs nepieciešams papildu valsts budžeta finansējums, tad jautājums par tā piešķiršanu ir skatāms 2024.-2026.gada budžeta sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem. Atkārtoti norādām, ka IZM š.g. 30.jūnijā FM iesniegtajā prioritāro pasākumu sarakstā nav iekļauts finansējuma pieprasījums jauna finansēšanas modeļa “Programmas skolā” ieviešanai.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka jau šobrīd pašvaldību savstarpējo norēķinu kartība pastāv un to regulē Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumi Nr.418 ”Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, uzskatām, ka ir svītrojams MK sēdes protokollēmuma 3.4. apakšpunkts un vienlaicīgi precizējams MK sēdes protokollēmuma 3.punkts, svītrojot Finanšu ministriju no iesaistīto institūciju saraksta.
Piedāvātā redakcija
-
3.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Norādām, ka lēmumus par gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā iekļaujamajiem izdevumiem, vai likumprojekta pantiem pieņem Ministru kabinets nevis Finanšu ministrija. Līdz ar to ir precizējams MK sēdes protokollēmuma 6.punkts, paredzot, ka minētais uzdevums ir skatāms likumprojekta “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem, ņemot vērā valsts budžeta finansiālās iespējas.
Piedāvātā redakcija
-
4.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka Finanšu ministrija neveido izglītības nozares politiku, ir precizējams MK sēdes protokollēmuma 7.punkts, svītrojot Finanšu ministriju no atbildīgo institūciju saraksta. Vienlaikus lūdzam izvērtēt vai pie ES ārējās robežas esošo pašvaldību atbalstīšanai, kurās politiski drošības apsvērumu dēļ tiek nolemts saglabāt izglītības iestādi, neskatoties uz to, ka konkrētajā izglītības iestādē skolēnu skaits neatbilst valstī noteiktajiem kvantitatīvajiem kritērijiem ar mērķi nodrošināt finansējumu kvalitatīvas izglītības īstenošanai, ir nepieciešams veidot atsevišķu finanšu programmu.
Piedāvātā redakcija
-
5.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Lūdzam novērst dublēšanos protokollēmuma projekta 3.5. un 10.punktā.
Piedāvātā redakcija
-