Atzinums

Projekta ID
23-TA-3329
Atzinuma sniedzējs
Valsts kanceleja
Atzinums iesniegts
18.04.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Konceptuālā ziņojuma projekts
Priekšlikums
Valsts kanceleja izvērtēja precizēto Konceptuālo ziņojumu un, ņemot vērā 2024.gada 16.aprīļa Stratēģiskās vadības tematiskā komitejā darba kārtības jautājumā "3. Par veselības aprūpes sistēmas attīstību: primārās aprūpes ekosistēmas uzlabošana; slimnīcu tīkla efektīvas pārvaldības ieviešana; medikamentu pieejamības uzlabošana" Veselības ministrijas sniegto informāciju un Stratēģiskās vadības tematiskās komitejas locekļu lemto, tomēr vērš uzmanību - precizētais Konceptuālais ziņojums nesatur pilnu informāciju par C1 modeļa ieviešanai kopumā nepieciešamo nodarbināto skaitu, īpaši attiecībā uz atbalsta funkciju nodrošināšanu. 
Norādītais ir svarīgi, jo, izvēloties kapitālsabiedrības modeli, tas ir pieklasificējams Vispārējam valdības sektoram un saskaņā ar Nacionālo kontu metodiku šādā kapitālsabiedrībā nodarbināto skaits var arī tikt ieskaitīts kopējā valsts pārvaldes nodarbināto skaitā, tādējādi palielinot valsts pārvaldes nodarbināto skaitu. 
Piedāvātā redakcija
-