Atzinums

Projekta ID
21-TA-975
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
05.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Priekšlikums
Lūdzam aizpildīt šo anotācijas sadaļu saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr.617 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība" 15. punktu, kas noteic, ka visiem projektiem aizpilda šo noteikumu 14.7. apakšpunktā minēto anotācijas sadaļu (projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām).
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Ierosinām aizstāt vārdus "Publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas iznomātājs (turpmāk – iznomātājs)" ar vārdu "iznomātājs", ņemot vērā, ka grozāmo Ministru kabineta noteikumu 3. punktā jau ir atrunāts attiecīgā termina saīsinājums.
Piedāvātā redakcija
3.1 Iznomātājs, pamatojoties uz nomnieka iesniegumu, uz noteiktu laika periodu laikposmā no 2021.gada 11.oktobra līdz 2021.gada 31.decembrim vienpusēji, neveicot grozījumus nomas līgumā, saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu piemēro nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu, ja nomnieks vienlaikus atbilst visiem šādiem kritērijiem:
3.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam precizēt norādītā maksājuma līdzekļa apzīmējumu.
Piedāvātā redakcija
3.12. nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parāda, kas ir lielāks par 1000 euro, vai, ja parāds ir lielāks, tam ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai noslēgts vienošanās līgums;